برنامه
معلم

این سریال قصه‌ی یک آموزگار وظیفه‌شناس است که یکی از دانش‌آموزانش که ورزش‌کار خوبی بوده، به صورت مرموز کشته می‌شود. این آموزگاربه دنبال یافتن دلیل مرگ این دانش‌آموز است.  

ساعت پخش
هر روز 18:00

قسمت های پخش شده

برنامه
سریال
فیلم
فرکانس
درباره سا
ارتباط با ما
Copyright © 2021. All Rights Reserved. SA TV