برنامه
یادمان‌ها

برنامه‌ی یادمان‌ها توسط آقای نعمت رحیمی هفته‌ی یک‌بار از تلویزیون سا به نشر می‌رسد. هدف از نشر این برنامه، پرداختن به مناسبت‌ها، روی‌دادها و اتفاق‌های مهم در افغانستان و جهان است. در این برنامه بر علاوه‌ی بررسی جریان تاریخی موضوع برنامه، با کارشناس متخصص در حوزه‌ی مربوطه، بحث صورت می‌گیرد.

این برنامه پنج‌شنبه‌ها ساعت 7 شام به وقت کابل از تلویزیون سا پخش می‌شود.

ساعت پخش
پنج‌شنبه‌ها 19:00
برنامه
سریال
فیلم
فرکانس
درباره سا
ارتباط با ما
Copyright © 2021. All Rights Reserved. SA TV