برنامه
مستند

در آفریقا حیوانات در دریاها و جنگل‌ها به شکل انبوه یافت می‌شوند. جانوران آفریقا در بومگاه آفریقایی زیست دارند. جالب است که بدانید، شرایط برای زندگی در مناطق آفریقا به خصوص در شمال و خط استوا به شدت برای حیوانات مرغوب و غنی می‌باشد.

ساعت پخش
یک‌شنبه و چهارشنبه 19:00

قسمت های پخش شده

برنامه
سریال
فیلم
فرکانس
درباره سا
ارتباط با ما
Copyright © 2021. All Rights Reserved. SA TV