فریکانس تلویزیون سا در ماهواره‌ی یاهست

تلویزیون سا با این مشخصات در حال حاضر روی ماهواره‌ی یاهست قابل دریافت است:


ستلایت: یاهست، 52.5 درجه‌ی شرقی


فریکونسی: 12149


سمبول‌ریت: 27500


پلورایزیشن: عمودی
Satellite: Yahsat 52.5 E


Frequency: 12149 


Symbol Rate: 27500


Polarization: Vertical 


برنامه
سریال
فیلم
فرکانس
درباره سا
ارتباط با ما
Copyright © 2021. All Rights Reserved. SA TV